ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@kea-hara.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 210 666 6702
ΚΑΝΤΕ ΔΩΡΕΑ

Υποστηρίξτε μας

Είναι ευτυχές, ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξημένη τάση για ενεργό εμπλοκή και δράση σε εθελοντική βάση, τόσο μέσω μεμονωμένων ενεργειών προσφοράς, όσο και μέσω της οργανωμένης συμμετοχής σε οργανισμούς και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο ‘Χαρά’, έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη για ένα άρτιο πλαίσιο διαχείρισης της εθελοντικής προσφοράς, που πραγματώνεται μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, φροντίζουμε ώστε να αναδεικνύεται το αμοιβαίο όφελος της οργανωμένης εθελοντικής δραστηριότητας και ανταποδίδουμε το ενδιαφέρον των εθελοντών που απευθύνονται σε εμάς, υποδεικνύοντας τον πλούτο της προσωπικής εμπειρίας που οι εθελοντές αποκτούν με την συμμετοχή τους σε μια πληθώρα δράσεων και δραστηριοτήτων.

Οι δύο κύριοι άξονες των προσδιοριζόμενων αναγκών για εθελοντική προσφορά και δράση στο ‘Χαρά’, βάσει των οποίων αναπτύσσεται το πρόγραμμα εθελοντισμού μας είναι:

  • Η εξασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας και του θεραπευτικού και εκπαιδευτικού έργου, καθ’ όλη της διάρκειας της ημέρας για τα άτομα τα οποία φιλοξενούμε.
  • Η εν γένει υποστήριξη των λοιπών δράσεων τις οποίες αναπτύσσουμε, πέραν των ημερήσιων θεραπευτικών και εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων.

Βάσει των παραπάνω, ο κύριος όγκος της εθελοντικής προσφοράς εστιάζεται σε:

  • Βοήθεια στην εκπαίδευση ή στη γενικότερη φροντίδα των ενοίκων μας (όπου οι εθελοντές μας, παρέχουν σύμφωνα με τις γνώσεις, την εμπειρία και το ενδιαφέρον τους, υπηρεσίες ως βοηθοί του Επιστημονικού και λοιπού προσωπικού).
  • Επιστημονική ή ακόμη και Τεχνική υποστήριξη για δράσεις που αφορούν σε διάφορα προγράμματα τα οποία αναπτύσσουμε.
  • Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικοποίησης των ενοίκων μας (λ.χ. συνοδεία σε καθημερινές ή περιστασιακές δραστηριότητες στην κοινότητα).
  • Συμμετοχή και υποστήριξη που αφορά τη δημιουργική απασχόληση ή την εστιασμένη σε συγκεκριμένες δεξιότητες, εκπαίδευση των ενοίκων.
  • Συμμετοχή στα προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης.