ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL info@kea-hara.gr
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ 210 666 6702
ΚΑΝΤΕ ΔΩΡΕΑ

Εθελοντισμός

Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», η αγάπη και η συμπαράσταση του κόσμου συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του έργου μας.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αυξημένη τάση για ακόμη περισσότερη ενεργή εμπλοκή, τόσο μέσω μεμονωμένων ενεργειών προσφοράς, όσο και μέσω της μαζικής συμμετοχής σε οργανισμούς και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη για ένα άρτιο πλαίσιο διαχείρισης της εθελοντικής προσφοράς, που πραγματώνεται μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες.

Στόχος μας αποτελεί η ανάδειξη του αμοιβαίου οφέλους της οργανωμένης εθελοντικής, υποδεικνύοντας τον πλούτο της προσωπικής εμπειρίας που οι εθελοντές αποκτούν με την συμμετοχή τους σε μια πληθώρα δράσεων και δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες των προσδιοριζόμενων αναγκών για εθελοντική προσφορά και δράση, βάσει των οποίων αναπτύσσεται το πρόγραμμα εθελοντισμού μας τίθενται ως εξής: 

  • Η εξασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας και του θεραπευτικού και εκπαιδευτικού έργου, καθ’ όλη της διάρκειας της ημέρας για τα άτομα τα οποία φιλοξενούμε.
  • Η εν γένει υποστήριξη των λοιπών δράσεων τις οποίες αναπτύσσουμε, πέραν των ημερήσιων θεραπευτικών και εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων.

Βάσει των παραπάνω, ο κύριος όγκος της εθελοντικής προσφοράς εστιάζεται σε:

  • Βοήθεια στην εκπαίδευση ή στη γενικότερη φροντίδα των ενοίκων μας (όπου οι εθελοντές μας, παρέχουν σύμφωνα με τις γνώσεις, την εμπειρία και το ενδιαφέρον τους, υπηρεσίες ως βοηθοί του Επιστημονικού και λοιπού προσωπικού).
  • Επιστημονική ή ακόμη και Τεχνική υποστήριξη για δράσεις που αφορούν σε διάφορα προγράμματα τα οποία αναπτύσσουμε.
  • Συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικοποίησης των ενοίκων μας (λ.χ. συνοδεία σε καθημερινές ή περιστασιακές δραστηριότητες στην κοινότητα).
  • Συμμετοχή και υποστήριξη που αφορά τη δημιουργική απασχόληση ή την εστιασμένη σε συγκεκριμένες δεξιότητες, εκπαίδευση των ενοίκων.
  • Συμμετοχή στα προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης.