Αρχική   Ανακοίνωση Τύπου

Ανακοίνωση Τύπου


Θέμα: Διαγραφή του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η “Χαρά” , είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό, μη επιδοτούμενο από το κράτος. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι από λάθος έχουμε ενταχθεί στους 151 Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 13 Σεπτεμβρίου 2011. Το Σωματείο δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση και δεν είναι ΔΕΚΟ. Για το λόγο αυτό ζητούμε την διαγραφή μας από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «Χαρά».